Isen smelter – University of Copenhagen

Home > Programme > Isen smelter

Isen smelter

– en interkulturel danseforestilling/performativ installation mellem skandinaviske og grønlandske kunstnere

Udviklet af koreograf og forsker Birgitte Bauer-Nilsen, leder af Yggdrasil Dance

Koncept

Jeg arbejder med temaet ”Isen smelter”, som både er et lokalt og globalt klimaproblem, der trænger ind i sociale, kulturelle og politiske forhold. Mit ønske er, at behandle konceptet ud fra den realitet at isen smelter, og det betyder, at jorden bliver skubbet op i lyset. Der bliver sat en spiral i gang, hvor gentagelsen hele tiden forskubbes og større jordflader efterflades synlige. Dette muliggør nye fænomener såsom minedrift og andre aktiviteter på Grønland.

Den hvide farve som is har, vil fremstå i mange nuancer, og forskellige formationer såsom krystal- ler, blok, rimfrost, sne og blive forvandlet til vand. Jeg vil æstetisk/metaforisk lade danserne gå gennem et isbjerg, der smelter. Det vil sige, at den scenografiske installation vil være et isbjerg på scenen, der smelter under forestillingen. Der vil komme blomster, tøj og ting til syne under smeltningen. Det vil blandt andet bevirke at danserne på scenen fx kan blive kinesiske minearbejdere. Derfor vil kulturelle problematikker, som bliver påvirket af, at isen smelter på Grønland såsom fraflytning, forsyning og fangst tillige blive set i lyset af den spænding - dialog mellem Grønland og Skandinavien - hvor der vil blive stillet politiske korrekte som ukorrekte spørgsmål med hensyn til overgangen mellem et oprindeligt folk og den moderne tid.

Dette har indflydelse på musikken i forestillingen, der indeholder lyde fra naturen, såsom når isen kælver. Musikken går fra klassisk, opera, elektronisk til grønlandske trommer og sang. Den vil blive komponeret af den anerkendte og højprisbelønnet komponist Carsten Dahl og Ida Henrich, og de vil udvælge både de skandinaviske og grønlandske musikere, der skal spille musikken. De skandinaviske og grønlandske dansere vil være moderne dansere. Danserne fra Grønland vil tillige kunne udføre grønlandsk trommedans, som de skal lære til de skandinaviske dansere. Den ene grønlandske danser er Alexander Montgomery og den ene skandinaviske danser er Thomas Johannesen. De øvrige dansere vil blive udvalgt ved en audition dels på Grønland dels i Danmark.

Den scenografiske/performative installation

Den scenografiske installation vil blive skabt af Marianne Grønnow og Najannguaq Davidsen Lennert, og den vil tillige blive udformet som en performativ installation. Det betyder, at i den performative installation vil være en kropslig inddragelse af beskueren som performende beskuer, hvor de kan gå på opdagelse i den både før og efter forestillingen. I denne performative installation vil bevægelsen ikke være fri improvisation men en delvist koreograferet bevægelse, hvor jeg (koreografen) på forhånd har organiseret rummet, så der er en eller flere mulige ruter gennem værket. Der vil være en intersubjektiv udveksling mellem objekter/musik og personer/dansere i den performative installation.

Denne performative installation vil blive indrettet som en særlig zone; man skal træde ind i en passage, idet den markerer en grænse mellem det fremmede og den hjemlige verden. Set fra den vinkel nøjes installationen ikke med at teatralisere kunstoplevelsen, den ritualiserer den, eftersom tilegnelsen af værket antager karakter af en overgangsrite, der udspiller sig som et rumligt iscenesat forløb med tre faser: adskillelse, transition, inkorporation. Denne tilstand af nye, ritualiserede erfaringer vil forhåbentlig opleves af beskueren/publikum.

Lysdesignet vil blive skabt af Jesper Kongshaug.

Den koreografiske proces

Min intention er at skabe en koreografisk forhandlingsproces med de grønlandske og skandinaviske kunstnere. Det betyder, at der vil være en dialog mellem koreografen og de medvirkende om, hvordan de enkle scener kan udvikle sig afhængig af deres bevægelses/musikalske/billedmæssige kvaliteter og fortolkning af materialet i skabelsesprocessen. 

En tæt dialog med kunstnerne betyder, at der vil blive udviklet forskellige kunstneriske processer i det translokale møde. Denne proces vil sandsynligvis være med til at skabe en transformation såvel kunstnerisk som socialt for de medvirkende og publikum. Derfor er jeg meget bevidst om at vise stor respekt for de enkelte kunstneres udtryk. Det vil foregå ved, at kunstnere er med i en devising proces i skabelsen af forestillingen. Denne kommunikation mellem kunstnerne gør, at de medvirkende bliver medkendt med hinandens fortolkning af konceptet. Det kan bevirke, at myter bliver nedbrudt lokalt i det translokale møde.

Således vil der henholdsvis indenfor dans, musik og installationen være forskellige tværkunstne- riske dialoger i skabelsesprocessen, som forhåbentlig gennem det fysiske nærvær giver grænseoverskridende og nytænkende dialoger. Der vil være en ligestillet dialog mellem kunstarterne både i processen, på scenen og i den performative installation.

Formidling

Formidlingen vil foregå på 3 niveauer:

  • For det første ved opførelse af den interkulturelle forestillingen.
  • For det andet ved at publikum/beskueren vil have mulighed for at vandre rundt i den performative installation før og efter forestillingen.
  • For det tredje i forbindelse med konferencerne, hvor der vil være en workshop hvor kunstnere og forskere vil være med til at reflektere og analysere over processen for skabelse af forestillingen.

Hensigten er at udvikle nye æstetiske oplevelsesmåder i et translokalt møde. Jeg mener, at det er af relevans i det hyperkomplekse samfund, fordi nye oplevelsesmåder/kommunikationsformer her er blevet essentielle, da de giver individet adgang til fællesskaber/hybrider i samfundet og dermed en global dialog.

Den interkulturelle forestilling/performative installation bliver opført på “Katuaq” i Nuuk d. 20. og 21. juni 2015.